НАПРЯМИ РОБОТИ

  НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ

Науково-технічний напрям забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями.

НА СЮТ-ЦНТТМ науково-технічний напрям представлений профілями: початково-технічним, спортивно-технічним, предметно-технічним, інформаційно-технічним, художньо-технічним та виробничо-технічним.

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ

Художньо-естетичний напрям забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва.

В СЮТ-ЦНТТМ художньо-естетичний напрям представлений декоративно-ужитковим та образотворчим профілями.

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ НАПРЯМ

Еколого-натуралістичний напрям передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво.

В СЮТ-ЦНТТМ еколого-натуралістичний напрям представлений еколого-біологічним профілем.

СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ НАПРЯМ

Соціально-реабілітаційний напрям забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку.