ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Інформаційно-методичний відділ 

Методичний відділ (кабінет) є структурним підрозділом позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків - Центр науково-технічної творчості молоді» (далі СЮТ-ЦНТТМ), який відповідно до чинного законодавства здійснює інформаційно-методичне забезпечення освітньої діяльності позашкільного закладу, підвищення кваліфікації керівників гуртків, культорганізаторів.

Телефон інформаційно-методичного відділу: 542-69-48

До складу відділу входять:

 1. Завідуюча методичного відділу, відповідальна за соціально-реабілітаційний напрям - Редько-Онучак Марина Вікторівна (e-mail: marina_sut@ukr.net).
 2. Методист, який забезпечує методичний супровід науково-технічного напряму в СЮТ-ЦНТТМ - Заяць Яніна Іванівна (e-mail: zayy@i.ua).
 3. Методист, який забезпечує методичний супровід науково-технічного напряму в СЮТ-ЦНТТМ - Чебаненко Сергій Володимирович (e-mail: 1962СhSV@gmail.com).
 4. Методист, який забезпечує методичний супровід художньо-естетичного напряму в СЮТ-ЦНТТМ - Семончук Леся Ігорівна (e-mail: lesya040284@ukr.net)
 5. Методист, який забезпечує психологічну підтримку в закладі - Балюк Євгенія Анатоліївна.
 6. Виборна Наталія Іванівна - відповідальна за еколого-натуралістичний напрям (vybor.1@ukr.net)

Функції методичного відділу (кабінету):

1. Цільові:

прогностична - враховує перспективи розвитку позашкільного закладу і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

компенсаторна - передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття педагогічної або іншої фахової освіти;

інформаційно-коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2. Організаційні:

трансформаційна - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень, передового педагогічного досвіду у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику позашкільного закладу;

діагностична - систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок вихованців, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

моделююча - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

організаційно-координувальна - координація діяльності методичних об'єднань відділів та навчального закладу в цілому;

соціальна - створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічному колективі СЮТ-ЦНТТМ.

Основні завдання:

 • надання допомоги керівникам гуртків Центру щодо підготовки та проведення теоретичних і практичних занять, написання пошуково-дослідницьких робіт, розробки та вдосконалення авторських програм, методичних розробок;
 • інформування керівників гуртків, працівників відділів(управлінь) освіти, районних та міських позашкільних закладів про проведення районних заходів, ознайомлення їх із найновішими матеріалами;
 • видання інформаційних вісників закладу у вигляді методичних збірників;
 • оформлення фото-, відеозвітів про проведені заходи (семінари, конкурси, змагання, конференції, акції тощо);
 • організація фотовиставок, виставок дитячих робіт;
 • висвітлення діяльності СЮТ-ЦНТТМ в засобах масової інформації, сайтах, спільнотах;
 • надання методичної допомоги керівникам гуртків;

ЗВІТИ

(звіти навчально-виховної роботи СЮТ-ЦНТТМ)