НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Позашкільна освіта - сукупність знань, умінь та навичок, що отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах.

Перелік актів законодавства, чинних відомчих нормативно-правових актів у галузі позашкільної освіти:

І. ЗАКОНИ УКРАЇНИ

ІІ. УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

3. ПОСТАНОВИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

4. НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА